KOSTÜMLÜ DRAMA ATÖLYESİ

Zeyrek, tarihte sokaklarında yaşamış, yapılarını yaptırmış insanlar açısından son derece zengin bir yerleşim. Bu atölye çalışmasında bu kişiliklerden bazılarının kıyafetlerine bürünerek yaşadıkları dönemi canlandırmak istedik. Mimar Sinan’dan Zenbilli Ali Efendi’ye, İmparotor II. Komnenos’tan eşi İmparotoriçe Irene’ye  farklı kişiler seçildi. Kostümlerle küçük mizansenler yaratıldı, bu kişilerin karakteristik özellikleri çok öz bir biçimde çocuklara aktarıldı.